archive original ***

POZVÁNKA pro valnou hromadu Ostravské organizace vozíčkářů

Srdečně vás zveme na valnou hromadu Ostravské organizace vozíčkářů, spolek (OOV), která se bude konat v kanceláři a dispečinku OOV bezbariérového Domu s pečovatelskou službou (DPS) na Horymírově ulici v Ostravě-Zábřehu dne 27. října 2022 ve 14 hodin.
Program
  • Zahájení.
  • Volba mandátové a návrhové komise.
  • Zpráva o plnění plánu činnosti a finančního plánu za rok 2021 a 1.–9. měsíc období roku 2022.
  • Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2021 a 1-9 měsíc období roku 2022.
  • Volba správní rady na období 2022 – 2025.
  • Plán činnosti a finanční rozpočet na rok 2023.
  • Schválení návrhu usnesení.
  • Závěr.
Těšíme se na vaši bohatou účast! Správní rada