Multifunkční hala (Vítkovice Aréna)

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ano jeBezbariérový vstup hlavním vchodem - ne, neníBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ano jeTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ano jeLižiny nebo rampa - ano jeÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ne, neníČástečně přístupná toaleta - WC II. - ano jeNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Aréna, fitcentrum

Adresa

Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Vstup

Hlavní vstup z ulice Ruská

Přístup k hlavnímu vstupu do Multifunkční haly vede z ulice Ruská. Přístupová komunikace je provedena z betonové dlažby v mírném podélném i příčném sklonu (1 – 4 %). Před vstupem se nachází gumová rohož. Vstupní dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka 81 cm, práh 3 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Dveře jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 104 cm). Manipulační prostor před vstupem je dostatečný. Vlevo za vstupními dveřmi se nachází recepce. Povrch tvoří koberec a beton. Přístup k ledové ploše a k šatnám vede pouze přes schodiště.

Vstup z ulice Starobělská – C (roleta)

Tento vstup se nachází v úrovni přilehlého parkoviště, je označen písmenem C a je to jediný venkovní vstup, ze kterého je možný bezbariérový přístup k ledové ploše a do šaten. Přístupová komunikace je provedena z betonu. Vstupní dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka 85 cm, bez prahu) se otevírají mechanicky směrem ven. Dveře jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 90 cm). Tento vstup slouží jako únikový východ. Vpravo od dveří se nachází brána (roleta).

Vstup z ulice Starobělská - B6 (bariérový - schody)

Ke vstupu do Multifunkční haly z ulice Starobělská vede celkem 6 schodů. Přístupová komunikace je provedena z betonové dlažby. Před vstupem se nachází gumová rohož. Vstupní dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka 85 cm, bez prahu) se otevírají mechanicky směrem ven. Tento vstup slouží jako únikový východ. Vstup navazuje na chodby se šatnami.

Vstup přes Ostravar arénu

Další bezbariérový přístup k ledové ploše a šatnám je možný přes Ostravar arénu (vzhledem k orientaci je potřeba doprovod). Nejkratší cesta vede od služebního vstupu (od Clarionu, s vrátnicí). V chodbách se nachází několik dveří (průjezdná šířka 67-110 cm, bez prahu) a čtyřramenná přímá rampa (průjezdná šířka 230 cm, sklon 8,9 – 9,9 %, délka 801-827 cm). Mezi jednotlivými rameny jsou umístěny podesty (šířka 230 cm, hloubka 115-143 cm). Povrch rampy je pogumovaný.

Vstup k vyhrazeným místům na tribuně – B1 (venkovní plošina)

Přístup k vyhrazeným místům na tribuně vede z boční strany Multifunkční haly (vedle vstupu do Hotelu Puls). Přístupová komunikace je provedena z betonové dlažby. Ke vstupu vede celkem 16 + 6 schodů (s mezipodestou), které kompenzuje uzamčená plošina (klíče jsou k dostání na vrátnici Multifunkční haly). Před vstupem na plošinu je dostatečná manipulační plocha. Výškový rozdíl mezi podlahou plošiny a dolním nástupním místem překonává nájezd (šířka 78 cm, délka 20 cm, sklon 29,5 %). V horní poloze překonává výškový rozdíl také nájezd (šířka 78 cm, délka 20 cm, sklon 10,9 %). Plošina je šikmá a otevřená (šířka 78 cm, hloubka 90 cm, nosnost neuvedena). Ovladače plošiny jsou umístěny na dolní i horní nástupní ploše i uvnitř plošiny (ruční ovladač) do výšky maximálně 113 cm.

Před vstupem do haly se nachází gumová rohož. Vstupní dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka 85 cm, bez prahu) se otevírají mechanicky směrem ven. Dveře jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 97 cm). Manipulační prostor před vstupem je dostatečný. Za vstupními dveřmi se nachází vyhrazená místa na tribuně, bufet a bezbariérové WC. Povrch tvoří beton.

Interiér

Přístup k ledové ploše a šatnám je možný pouze přes únikový východ (C) z ulice Starobělská nebo přes interiér Ostravar arény. Přístup na ledovou plochu vede přes pódium (výška 20 cm). Vertikální komunikaci uvnitř Multifunkční haly zajišťují pouze schodiště. Na tribunu se lze dostat jedině z boční strany Multifunkční haly (vedle vstupu do Hotelu Puls), přes venkovní schodišťovou plošinu. Na tribuně se nachází jediné bezbariérové WC v objektu. Průchody v prostoru haly jsou širší než 80 cm. Podlaha je provedena z betonu, pogumovaného povrchu nebo koberce.

Šatny

K chodbě se šatnami vedou od ledové plochy dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka 88 cm, bez prahu), které se otevírají mechanicky směrem ven. V chodbě se nachází dvě totožné jednoramenné rampy (průjezdná šířka 235 cm, sklon 8,5 %, délka 915 cm). Povrch rampy je pogumovaný. Vstupní dveře do šaten jsou jednokřídlé, mechanicky otevíratelné (průjezdná šířka 80 cm, bez prahu) směrem dovnitř. V šatnách se nachází společná koupelna. Vstup do sprch je bariérový (schod cca 20 cm). Bezbariérové WC se zde nenachází.

WC

V Multifunkční hale se nachází jediné upravené WC, a to nahoře na tribuně (vstup na tribunu přes schodišťovou plošinu). WC kabina je uzamčená (klíče na vrátnici). Do samostatné kabiny (šířka 282 cm, hloubka 271 cm) se vstupuje jednokřídlými dveřmi, které se mechanicky otevírají směrem ven (šířka 80 cm). Dveře jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 93 cm). WC mísa (výška sedátka 54 cm) je osazena na pravé stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (+100 cm). Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 67 cm. Mísa WC je opatřena pevným (délka 80 cm, výška 76 cm) a sklopným madlem (délka 80 cm, výška 76 cm, osová vzdálenost 67 cm). Splachování se nachází vzadu (výška 118 cm). Umyvadlo (výška 79 cm) je opatřeno pákovou baterií (výška 99 cm), pevným zrcadlem (výška spodní hrany 105 cm) a vodorovným madlem (výška 81 cm, délka 55 cm). Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, mýdelníkem (výška 86 cm), papírovými ručníky (výška 109 cm) a přebalovacím pultem. Manipulační prostor v kabině je dostatečný.

Parkování

Pro přístup k ledové ploše a šatnám se nejbližší vyhrazená parkovací stání (celkem 5) se nacházejí na parkovišti E, u vstupu z ulice Starobělská – C (roleta).

Pro přístup na tribunu se nachází nejbližší vyhrazená stání (celkem 6) na parkovišti A. Od nich vede bezbariérový přístup s mírným podélným a příčným sklonem až ke vstupu B1 (schodišťová plošina).

Poznámka

Vstup pro sportovce (k ledové ploše a šatnám) je možný pouze přes únikový východ – C (roleta) z ulice Starobělská nebo přes interiér Ostravar arény (vzhledem k orientaci je nutný doprovod). V úrovni ledové plochy a šaten se nenachází upravené WC.

Pro přístup pro diváky (na horní část tribuny) je potřeba využít bočního vstupu (u vstupu do Hotelu Puls), ke kterému vede šikmá schodišťová plošina. V úrovni tribuny se nachází jediné bezbariérové WC.


Navazující objekty: Ostravar Aréna, Atletická hala

Datum aktualizace

25. 6. 2023

Fotografie