Restaurace Puls

Obtížný povrch - ne, neníObtížný sklon - ne, neníBezbariérový vstup hlavním vchodem - ano jeBezbariérový vstup bočním vchodem - ano jeSchody - ne, neníTočité schodiště - ne, neníVýtah - ne, neníPlošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu - ne, neníLižiny nebo rampa - ne, neníÚzké dveře nebo průjezdy - ne, neníPřístupná toaleta - WC I. - ano jeČástečně přístupná toaleta - WC II. - ne, neníNepřístupná toaleta - běžné WC - ano jeVyhrazené parkovací místo - ano je
Kategorie: Restaurace

Adresa

Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Vstup

Přístup k hlavnímu vstupu do restaurace vede z ulice Ruská. Přístupová komunikace je provedena z betonové dlažby v mírném podélném i příčném sklonu (1 – 4 %). Vstupní jednokřídlé dveře (průjezdná šířka 85 cm, práh 2,5 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Manipulační prostor před vstupem je omezen vyvýšenou terasou (šířka 121 cm, hloubka +150 cm). Za vstupními dveřmi se nachází interiér restaurace. Povrch tvoří koberec.

Další vstup do restaurace je možný z Hotelu Puls. Z recepce hotelu vedou do restaurace dvoukřídlé dveře (průjezdná šířka 80 cm, bez prahu), které se otevírají mechanicky směrem k recepci. Dveře jsou opatřeny z vnitřní strany madlem (výška 80 cm). Povrch tvoří koberec.

Interiér

Celý prostor restaurace se nachází v přízemí. Průchody v prostoru jsou širší než 80 cm. Podlaha je provedena z koberce. Pult má výšku 120 cm. Stoly jsou vysoké 74 cm (výška podjezdu 70 cm). Švédské stoly jsou ve výšce 75 cm.

WC

Upravená WC kabina se nachází ve vstupní hale Hotelu Puls, u běžných toalet.

Do samostatné volně přístupné kabiny (šířka 166 cm, hloubka 162 cm) se vstupuje jednokřídlými dveřmi (zámek Euroklíč), které se otevírají mechanicky směrem ven (šířka 80 cm) a jsou označeny piktogramem vozíku. Dveře jsou z vnitřní strany opatřeny madlem (výška 88 cm). WC mísa (výška sedátka 55 cm) je osazena u pravé stěny na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (100 cm), ale blokovaný umístěnými prvky (lopata na sníh, koště, ventilátor). Odsazení přední hrany WC od zadní stěny je 70 cm. WC mísa je opatřena pevným (délka 80 cm, výška 78 cm) a sklopným madlem (délka 85 cm, výška 76 cm, osová vzdálenost 68 cm). Splachování se nachází vzadu (výška 116 cm). Umývátko (výška 85 cm) je opatřeno pákovou baterií (výška 105 cm) a pevným zrcadlem (výška spodní hrany 108 cm). Mezi WC a umývátkem je prostor pouze cca 30 cm. Kabina je vybavena odpadkovým košem, toaletním papírem, mýdelníkem (výška 91 cm) a papírovými ručníky (výška 115 cm). U vstupu do kabiny se nachází signalizační tlačítko (výška 104 cm). Manipulační prostor v kabině je dostatečný.

Parkování

Nejbližší vyhrazená parkovací stání (celkem 6) se nachází na parkovišti A. Od nich vede bezbariérový přístup s mírným podélným a příčným sklonem až ke vstupu do hotelu.

Od parkoviště na konci ulice Starobělská (parkoviště E) vede přístup částečně po silnici, a dále v podélném sklonu cca 5,4 %.

Poznámka

Upravená WC kabina je umístěna v rámci Hotelu Plus. Restaurace s hotelem jsou průchozí.


Navazující objekt: Hotel Puls

Datum aktualizace

19. 5. 2023

Fotografie