Asistence na letišti

Při plánovaném využití letecké přepravy mohou cestující s omezenou schopností pohybu a orientace oslovit letiště s žádostí o dopomoc při pohybu v jejich prostorách. Na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady 1107/2006 ze dne 5. července 2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě jsou provozovatelé letišť povinni zajistit asistenční služby pro osoby se zdravotním postižením. Níže najdete informace o této službě na českých veřejných mezinárodních letištích.
Praha
Asistence je poskytována při odbavení na příletu i odletu, při přesunu v prostorách letiště, při vyzvednutí zavazadel či při cestě k vašemu vozidlu. Na pražském letišti je 20 informačních kiosků, kde můžete kontaktovat dispečink a o asistenci požádat, lépe je však to učinit s předstihem u letecké společnosti, kde si kupujete letenky, nebo v cestovní kanceláři. Asistence je poskytována zdarma. Více informací najdete zde.
Brno
Asistenční služba při odbavení je na letišti v Brně zdarma poskytována všem cestujícím se sníženou mobilitou. Zde je potřeba, aby cestující požádal o asistenci nejpozději 48 hodin před plánovaným odletem svého leteckého dopravce, nebo cestovní kancelář, u které si letenku zakoupil. Více informací najdete zde.
Ostrava
O asistenční službu při odbavení na příletu či odletu na letišti Ostrava je nutné si předem požádat prostřednictvím leteckého dopravce, cestovní kanceláře nebo tak můžete učinit sami. Potřebné informace k tomu najdete zde.
Karlovy Vary
Cestujícím je poskytována na letišti bezplatně pomoc, která odpovídá jejich zvláštním potřebám. Lze o ní požádat přímo ve veřejné hale u panelu s označením Special Assistance Enquiries či u pracovnic/pracovníků na odbavovacích přepážkách, případně to můžete učinit s předstihem pomocí kontaktních údajů, které naleznete zde.
Pardubice
Letiště informace o asistenci pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na svých stránkách nezmiňuje, ale v běžném rozsahu ji poskytuje. Lze o ni požádat vaši cestovní kancelář, prodejce letenek, nebo přímo na letišti. Kontaktní údaje naleznete zde.